Υποστήριξη - IT Outsourcing

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής σε επίπεδο μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης είναι συνεχώς αυξανόμενες, πολυσχιδής και μεταβαλλόμενες.

Αυτή η πολυπλοκότητα απαιτεί συνδυασμό πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων για τον επιτυχή σχεδιασμό/υλοποίηση ενός έργου και πολύ περισσότερο για την μετέπειτα υποστήριξη αυτού.

Αναλόγως του μεγέθους και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης οι ανάγκες σε επίπεδο μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης ποικίλουν σημαντικά.

Σε εταιρίες οι οποίες διαθέτουν εσωτερικό τμήμα μηχανογράφησης η Netplan συνεργάζεται με αυτό ώστε να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες του, διαθέτοντας το άριστα κατηρτισμένο προσωπικό της σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Εναλλακτικά σε εταιρίες οι οποίες δεν διαθέτουν εσωτερικό τμήμα μηχανογράφησης η Netplan παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ΙΤ outsourcing.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση