Πως εργαζόμαστε

Κύριο αντικείμενο της NETPLAN αποτελούν οι επαγγελματικές υπηρεσίες σε επίπεδο μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εταιρεία πιστεύει και επενδύει συνεχώς στην τεχνογνωσία των ανθρώπων της και έχει ως κύριο στόχο την συνεχή και απόλυτη εξειδίκευσή της, στις τεχνολογίες οι οποίες αποτελούν μονόδρομο για ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων αυστηρά επαγγελματικών προδιαγραφών.

Η NETPLAN αναλαμβάνει και παραδίδει ολοκληρωμένο έργο διεκπεραιώνοντας τις εξής φάσεις:

Προαιρετικά και σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη, υποστηρίζει και συντηρεί το υλοποιημένο έργο μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά του, φθάνοντας ακόμα και σε επίπεδο υποστήριξης των τελικών χρηστών των πελατών (IT DEPARTMENT OUTSOURCING / REALTIME HELPDESK).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση