Για να λάβει χώρα η υλοποίηση των παρεχόμενων συστημάτων/υπηρεσιών, απαιτείται επαγγελματικός εξοπλισμός και λογισμικά τα οποία εμπορευόμαστε ως επίσημοι μεταπωλητές των κατασκευαστών.
Έχοντας ως απαρέγκλιτο κανόνα την προμήθεια εξοπλισμού αποκλειστικά από επίσημους αντιπροσώπους των κατασκευαστών και όχι μέσω παραεισαγωγών, διασφαλίζουμε την γνησιότητα των εμπορευμάτων και των εγγυήσεων αυτών στους τελικούς πελάτες.
Ταυτόχρονα για τα προϊόντα που εμπορευόμαστε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ορθή υποστήριξη ή/και αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος.
2
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση