Κύριο αντικείμενο της NETPLAN αποτελούν οι επαγγελματικές υπηρεσίες σε επίπεδο μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εταιρεία πιστεύει και επενδύει συνεχώς στην τεχνογνωσία των ανθρώπων της και έχει ως κύριο στόχο την συνεχή και απόλυτη εξειδίκευσή της, στις τεχνολογίες οι οποίες αποτελούν μονόδρομο για ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων αυστηρά επαγγελματικών προδιαγραφών.

Η NETPLAN αναλαμβάνει και παραδίδει ολοκληρωμένο έργο διεκπεραιώνοντας τις εξής φάσεις:

Την ανίχνευση των αναγκών του πελάτη

Την συμβουλή επιλογής τεχνολογίας εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και την δημιουργία επίσημου επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan), ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη

Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση επαγγελματικού εξοπλισμού και λογισμικού έτσι ώστε να καλύπτουν στο ακέραιο και πάντα με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο, τις απαιτήσεις του πελάτη

Τις δοκιμές σωστής λειτουργίας του όλου πληροφοριακού συστήματος

Την παράδοση του έργου στον πελάτη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

Την εκπαίδευση

Την υποστήριξη


Προαιρετικά και σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη, υποστηρίζει και συντηρεί το υλοποιημένο έργο μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά του, φθάνοντας ακόμα και σε επίπεδο υποστήριξης των τελικών χρηστών των πελατών (IT DEPARTMENT OUTSOURCING / REALTIME HELPDESK).