Πραγματοποιούμε ανάλυση των απαιτήσεων και προχωρούμε στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παροχή υποστήριξης για τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα:

 

  • Εξοπλισμός Data Centers
  • Ενσύρματα/ασύρματα δίκτυα
  • Υλοποίηση επαγγελματικών λογισμικών/λύσεων της Microsoft
  • Προστασία δεδομένων/Πλατφόρμες ασφαλείας και σχετικός εξοπλισμός Firewalls
  • Επαγγελματικές λύσεις Backup
  • Σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων IP καμερών ασφαλείας
  • Προμήθεια/Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση αυστηρά επαγγελματικού εξοπλισμού
11
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση