Εξειδίκευση

Η NETPLAN στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό, το οποίο με διαρκή εκπαίδευση - κατάρτιση προτείνει και παρέχει υπηρεσίες επόμενης γενεάς, ανταποκρινόμενο στη ραγδαία ανάπτυξη του χώρου της πληροφορικής.

Εμπειρία

Η εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση δικτύων επιχειρήσεων και οργανισμών, αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της NETPLAN.

Καταξιωμένες Λύσεις

Οι λύσεις που προσφέρει η NETPLAN βασίζονται σε λογισμικό και εξοπλισμό μερικών εκ των μεγαλύτερων και πλέον καταξιωμένων κατασκευαστών στον κόσμο καθώς και στον ελλαδικό χώρο.

Η φιλοσοφία της NETPLAN είναι πάντοτε η οικοδόμηση μιας σχέσης με τον πελάτη βασισμένη, στην εμπιστοσύνη, την διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας της με αυτόν. [περισσότερα...]

Η NETPLAN ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την συνεχή και απόλυτη εξειδίκευση σε συγκεκριμένα, και πλέον καταξιωμένα προϊόντα παγκοσμίως. Η ορθή υλοποίηση και ενοποίηση των προϊόντων αυτών, μπορεί να καλύψει σε βάθος χρόνου με απόλυτη αξιοπιστία τις όποιες τηλεπικοινωνιακές και μηχανογραφικές ανάγκες μιας εταιρείας.

Η εταιρεία απαρτίζεται από έμπειρους στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών επαγγελματίες, που διαθέτουν άρτια και πολυεπίπεδη επιστημονική γνώση και κατάρτιση.

Η διατήρηση αυτής της τεχνογνωσίας μέσω επισήμων μετεκπαιδεύσεων, καθιστά τη NETPLAN σημείο αναφοράς στον κλάδο της εξειδικευμένης παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης.

Οι βασικοί και απαράβατοι κανόνες της NETPLAN είναι:

Η χρήση εξοπλισμού και λογισμικού των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως, έτσι ώστε ο πελάτης να είναι σίγουρος για το παρόν αλλά και για το μέλλον της μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησής του.

Η υλοποίηση των έργων από έμπειρους και πιστοποιημένους μηχανικούς και προγραμματιστές.