Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 171, Θεσσαλονίκη, 54249

 T: +30 2310 524624,  F: +30 2310 524627

 E-mail:  info [at] netplan.gr